Making Research Matter : Steps to Impact for Health and Care Researchers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tara Lamont

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1447361152

ISBN-13: 978-1447361176

Ký hiệu phân loại: 610.72 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Bristol : Policy Press, 2021.

Mô tả vật lý: 1 online resource (212 pages).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 313012

EPDF and EPUB available Open Access under CC-BY-NC-ND licence. Written by a leading expert in the field, this practical and accessible book is an essential guide to knowledge exchange, impact and research dissemination in health and social care.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH