Manufacturing system and process development for vehicle assembly

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: He Tang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0768083477

Ký hiệu phân loại: 629.2220685 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Warrendale, Pa. (400 Commonwealth Dr., Wallendale PA USA) : Society of Automotive Engineers, 2017.

Mô tả vật lý: 1 PDF (ix, 356 pages) : : , illustrations.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 315193

Directly extracted and summarized from automotive manufacturing practices, this book serves as an essential manual. The subject is complemented by the author's first book, Automotive vehicle assembly processes and operations management, which provides even greater depth to the complex endeavor of modern automotive manufacturing.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH