Open source leadership

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cary L Cooper, Sean Gadman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0230201911

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009

Mô tả vật lý: x, 182 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 31598

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH