Essential mathematics for games and interactive applications : a programmer's guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lars Bishop, Jim M. va Verth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0123742978

Ký hiệu phân loại: 794.8151 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: , Burlington, MA : Elsevier, 2008

Mô tả vật lý: xxx, 670 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 31608

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH