Advanced techniques in RF power amplifier design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve C Cripps

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580532829

Ký hiệu phân loại: 621.38412 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Boston : Artech House, 2002

Mô tả vật lý: xv, 320 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 34055

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH