Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Switchmode RF power amplifiers [electronic resource]
Tác giả: Andrei Grebennikov, Nathan O Sokal
Xuất bản: Burlington Mass: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Distortion in RF power amplifiers
Tác giả: Joel Vuolevi, Timo Rahkonen
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
High performance audio power amplifiers
Tác giả: Ben Duncan
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Feedback linearization of RF power amplifiers
Tác giả: Joel L Dawson, Thomas H Lee
Xuất bản: Boston: Kluwer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381535
 
High performance audio power amplifiers for music performance and reproduction
Tác giả: Ben Duncan
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38284
 
Modeling and design techniques for RF power amplifiers
Tác giả: Arvind Raghavan, Joy Laskar, Nuttapong Srirattana
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38412
 
Designing audio power amplifiers [electronic resource]
Tác giả: Bob Cordell
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.389
 
Design of linear RF outphasing power amplifiers [electronic resource]
Tác giả: Xuejun Zhang, Peter Asbeck, Lawrence E Larson
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381535
 
Solid-state microwave high-power amplifiers [electronic resource]
Tác giả: Franco Sechi, Marina Bujatti
Xuất bản: Boston: Artech House, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381325
 
Distributed Transformers for Broadband Monolithic Millimeter-Wave Integrated Power Amplifiers
Tác giả: Kai-Philipp Walter Pahl
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.381325
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục