High Performance Computing in Science and Engineering 0̀7 [electronic resource] : Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dietmar Kroner, Wolfgang E Nagel, Michael Resch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540747383

Ký hiệu phân loại: 502.85 Miscellany

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2008

Mô tả vật lý: 676 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 34366

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH