Magnetism [electronic resource] : From Fundamentals to Nanoscale Dynamics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hans Christoph Siegmann, Joachim Stohr

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540302827

Ký hiệu phân loại: 538 Magnetism

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 34369

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH