Herbal medicines
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780853696230

Ký hiệu phân loại: 615.321 Drugs derived from plants

Thông tin xuất bản: London ; Grayslake, IL :Pharmaceutical Press, 2007, 3rd ed.

Mô tả vật lý: x, 710 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 34631
1. Herbs
  - Therapeutic use ; Encyclopedias.; Pharmacognosy
  - Encyclopedias.; Phytotherapy.
  - Plants
     Medicinal.-1. Herbs
  - Therapeutic use
2. Encyclopedias.
3. Pharmacognosy
  - Encyclopedias.
4. Phytotherapy.
  - Plants
     Medicinal.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH