Froth! : the science of beer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Denny

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0801891329

Ký hiệu phân loại: 641.623 Beer and ale

Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2009.

Mô tả vật lý: ix, 183 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 34637

1. Beer
2. Brewing
Includes bibliographical references (p. 175-178) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH