Composition : from snapshots to great shots

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laurie Excell

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0321986334 (paperback)

ISBN: 9780321986337 (paperback)

Ký hiệu phân loại: 771.32 Specific types of cameras that use film

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: ix, 253 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 23 c

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 348846

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH