Britain, Palestine, and empire : the mandate years

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rory Miller

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780754668084 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 956.9404 *Syria, Lebanon, Cyprus, Israel, Jordan

Thông tin xuất bản: Farnham, Surrey, England ; Burlington, Vt. : Ashgate, c2010.

Mô tả vật lý: xiii, 194 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 349079

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH