Kennedy v. Nixon : the presidential election of 1960

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edmund F Kallina

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780813034850 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 973.921 Administration of Dwight David Eisenhower, 1953—1961

Thông tin xuất bản: Gainesville : University Press of Florida, c2010.

Mô tả vật lý: xiv, 289 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 349176

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH