Public private partnerships in education : new actors and modes of governance in a globalizing world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan L Robertson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0857930680

ISBN-13: 978-0857930682

Ký hiệu phân loại: 371.195 Industry-school relations

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2012.

Mô tả vật lý: xv, 298 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 349333

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH