Curriculum development for medical education : a six-step approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Belinda Y Chen, Mark T Hughes, David E Kern, Patricia A Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1421418517 (hardcover : acid-free paper)

ISBN: 1421418525 (pbk. : acid-free paper)

ISBN: 9781421418513 (hardcover : acid-free paper)

ISBN: 9781421418520 (pbk. : acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 610.71173 Education, research, nursing, related topics

Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2016.

Mô tả vật lý: xii, 300 pages : , illustrations ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 349633

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH