Informatics for health : connected citizen-led wellness and population health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ronald Cornet, Colin McCowan, Niels Peek, Rebecca Randell, Philip J Scott

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1614997527

ISBN-13: 978-1614997528

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, 2017

Mô tả vật lý: xvii, 605 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 350114

Includes bibliographical references and indexes
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH