Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 203 kết quả
Healthcare Informatics Research
Tác giả:
Xuất bản: : The Korean Society of Medical Informatics, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Finnish Journal of eHealth and eWelfare
Tác giả:
Xuất bản: : Finnish Social and Health Informatics Association, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Biomedical informatics
Tác giả: Vadim Astakhov
Xuất bản: New York NY: Humana Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Practical informatics for cytopathology
Tác giả: Liron Pantanowitz
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
International perspectives in health informatics
Tác giả: Elizabeth Borycki
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Driving quality in informatics
Tác giả: Karen L Courtney, Alex Kuo, Omid Shabestari
Xuất bản: Amsterdam: IOS Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Journal of Pathology Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Brain Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : SpringerOpen, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Medical Informatics
Tác giả: Shaul Mordechai, Shaul Mordechai, Ranjit Sahu, Ranjit Sahu
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  093
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục