Trust : comparative perspectives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Mortimer Marsh, Masamichi S Sasaki

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9004212388 (hbk. : alk. paper)

ISBN: 9789004212381 (hbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 302.1 General topics of social interaction

Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Brill, 2012.

Mô tả vật lý: x, 381 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 350455

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH