Aquaculture and behavior

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Felicity Huntingford, Malcolm Jobling, Sunil Kadri

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 140513089X (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9781405130899 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 639.8015915 Aquaculture

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2012.

Mô tả vật lý: xvi, 340 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 350789

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH