Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 878 kết quả
Deviant behavior
Tác giả: Erich Goode
Xuất bản: New York: RoutledgeTaylor and Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.542
 
Organizational behavior
Tác giả: Robert Kreitner, Angelo Kinicki
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
Consumer behavior for dummies
Tác giả: Laura A Lake
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Consumer behavior for dummies
Tác giả: Laura A Lake
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Birds : their habits and skills
Tác giả: Gisela Kaplan, Lesley J Rogers
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  598
 
Animal friendships
Tác giả: Anne Innis Dagg
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  591.5
 
Psychology : the science of behavior
Tác giả: Neil R Carlson
Xuất bản: Toronto: Pearson Canada, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Organizational behavior
Tác giả: Robert Kreitner, Angelo Kinicki
Xuất bản: : IRWIN, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
Essential animal behavior
Tác giả: Graham Scott
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  591.5
 
Fundamentals of organizational behavior
Tác giả: John W Slocum, Don Hellriegel
Xuất bản: China: Thomson SouthWestern, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục