Sundials [electronic resource] : design, construction, and use

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Denis Savoie

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN-10: 0387098011

ISBN-13: 978-0387098012

Ký hiệu phân loại: 529.7 Horology

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Chichester, UK : Springer ; Published in association with Praxis, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 35314

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH