Open source network administration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James M Kretchmar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130462101

ISBN-10: 0201483599

ISBN: 1848000227 (pbk.)

ISBN: 1848000235 (e-ISBN)

ISBN: 9781848000223 (pbk.)

ISBN: 9781848000230 (e-ISBN)

Ký hiệu phân loại: 004.6068 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall/PTR, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 36348

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH