High-speed signal propagation : advanced black magic

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Graham, Howard W Johnson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 013084408X

Ký hiệu phân loại: 621.3822 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall/PTR, 2003

Mô tả vật lý: xxx, 766 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 36451

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH