Open source development with CVS

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Moshe Bar, Karl Fogel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1932111816

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Scottsdale, AZ : Paraglyph Press, 2003.

Mô tả vật lý: xxi, 342 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 37713

Includes bibliographical references (p. 331) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH