Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 281 kết quả
Journal of Open Source Software
Tác giả:
Xuất bản: : Journal of Open Source Software, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Free software, free society
Tác giả: Richard M Stallman
Xuất bản: Boston MA: Free Software Foundation, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Producing Open Source Software
Tác giả: Karl Fogel
Xuất bản: : OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Free/Open Source Software Development
Tác giả: Stefan Koch
Xuất bản: Hershey: Idea Group Publ, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Perspectives on free and open source software
Tác giả: Joseph Feller
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.36
 
Joomla! social networking with JomSocial [electronic resource] : enhance your social networking with JomSocial : learn h...
Tác giả: Beatrice A Boateng, Kwasi Boateng
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Open Source, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Internet success : a study of open-source software commons
Tác giả: Charles M Schweik, Robert C English
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.3
 
For fun and profit : a history of the free and open source software revolution
Tác giả: Christopher J Tozzi
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.3
 
Multi-disciplinary advancement in open source software and processes
Tác giả: Stefan Koch
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Open source development with CVS
Tác giả: Moshe Bar, Karl Fogel
Xuất bản: Scottsdale AZ: Paraglyph Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục