Defeating the hacker [electronic resource] : a non-technical guide to computer security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Schifreen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, N.J. : Wiley, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 37989

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH