Project 2003 personal trainer
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0596008546

Ký hiệu phân loại: 658.44028553 Executive management

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly Media, 2005., 1st ed.

Mô tả vật lý: xv, 216 p. : , ill. ; , 26 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:

ID: 38281
1. Project management
  - Computer programs.; Microsoft Project-1. Project management
  - Computer programs.
2. Microsoft Project-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH