Serious games [electronic resource] : games that educate, train, and inform

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sande Chen, David R Michael

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 794.8 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Thomson Course Technology PTR, 2006.

Mô tả vật lý: xviii, 287 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 39295

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH