Engineering and technology management tools and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B. S Dhillon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580532659

Ký hiệu phân loại: 620.0068 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: Boston : Artech House, 2002.

Mô tả vật lý: xxiii, 376 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 39304

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH