Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8455 kết quả
Technology guide : principles, applications, trends
Tác giả: H-J Bullinger
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  600
 
Technology today and tomorrow
Tác giả: Sharon A Brusic, Jame F Fales, Vincent F Kuetemeyer
Xuất bản: USA: Glencoe McgrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
Trends in E-learning
Tác giả: Mahmut Sinecen
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.3344678
 
Separation chemistry [electronic resource]
Tác giả: R P Budhiraja
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2842
 
Separation methods
Tác giả: Zdenek Deyl
Xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA: Elsevier Sole distributors for the USA and Canada Elsevier Science Pub Co, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Solid-liquid separation
Tác giả: Ladislav Svarovsky
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Predicting the performance of multistage separation processes
Tác giả: Fouad M Khoury
Xuất bản: Houston: Gulf Pub Co, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
New architecture and technology
Tác giả: Sebestyén Gyula, Chris Pollington
Xuất bản: Oxford Boston: Architectural Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  721
 
Beyond training and development
Tác giả: Rothwell William J
Xuất bản: : American Management Association, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Solid-liquid separation elektronisk ressurs
Tác giả: Ladislav Svarovsky
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2842
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục