How to work for an idiot : survive & thrive-- without killing your boss

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Hoover

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 032149573X

ISBN: 1564147045 (pbk.)

ISBN-13: 978-0321495730

Ký hiệu phân loại: 650.13 Personal improvement and success in business relationships

Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, NJ : Career Press, 2004.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 39307

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH