English for Presentations at International Conferences [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Adrian Wallwork, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781441965912


Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Science+Business Media, LLC, 2010,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Education.-- Language and languages.-- Life sciences.-- Literacy.-- Physics.-- Science (General)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH