English for Presentations at International Conferences [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adrian Wallwork

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1441965912

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media, LLC, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 39311

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH