A model for calculating interconnection costs in telecommunications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pau Noumba Um

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN-10: 0821356712

Ký hiệu phân loại: 384.64 Activities and services

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : World Bank : PPIAF, 2003

Mô tả vật lý: x, 67 p. : , ill. ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 39327

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH