A quantum computing primer : a short course from theory to experiment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joachim Stolze, Suter Dietẻ

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527404384

Ký hiệu phân loại: 530.1 Theories and mathematical physics

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley , 2004

Mô tả vật lý: X, 244 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 39455

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH