An introduction to the archaeology of ancient Egypt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kathryn A Bard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405111488

ISBN-10: 1405111496

ISBN-13: 978-1405111485

ISBN-13: 978-1405111492

Ký hiệu phân loại: 932 Egypt to 640

Thông tin xuất bản: Malden, Mass. : Blackwell , 2008

Mô tả vật lý: XX, 400 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 39516

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH