Math proofs demystified elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stan Gibilisco

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 511.36 Proof theory and constructive mathematics

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill , 2005

Mô tả vật lý: xv, 288 s. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 39648

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH