TOAD handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Hotka, Bert Scalzo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321649109

ISBN-13: 978-0321649102

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ ; Singapore : Addison-Wesley , 2010

Mô tả vật lý: xii, 280 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 39899

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH