Basic Korean : a grammar & workbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Sangpil Byon

Ngôn ngữ: eng ; kor

ISBN-10: 0203892275

Ký hiệu phân loại: 495.782421 Korean

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2008

Mô tả vật lý: viii, 246 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 40884

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH