Handbook of Native American mythology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dawn E Bastian, Judy K Mitchell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1851095330

Ký hiệu phân loại: 398.208997 Folk literature

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO , 2004

Mô tả vật lý: XII, 297 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 41514

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH