Careers for car buffs & other freewheeling types

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Price Lee, Richard S Lee

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0385086954

ISBN-10: 007141147X

Ký hiệu phân loại: 629.287 Maintenance and repair

Thông tin xuất bản: Chicago : VGM Career Books, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 42068

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH