Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 195 kết quả
The car bodywork repair manual
Tác giả: Lindsay Porter
Xuất bản: Sparkford Yeovil Somerset England Newbury Park Calif: Haynes Pub Group, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.26
 
Auto repair for dummies
Tác giả: Deanna Sclar
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28722
 
Bike repair & maintenance for dummies
Tác giả: Dennis Bailey, Keith Gates
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
Bike repair & maintenance for dummies
Tác giả: Dennis Bailey, Keith Gates
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28772
 
Auto repair for dummies
Tác giả: Deanna Sclar
Xuất bản: Foster City CA: IDG Books Worldwide, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2872
 
PC repair and maintenance : a practical guide
Tác giả: Joel Rosenthal, Kevin Irwin
Xuất bản: Hingham MA: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.165
 
Machinery component maintenance and repair [electronic resource]
Tác giả: Heinz P Bloch, Fred K Geitner
Xuất bản: Houston: Gulf Pub Co, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
Underwater repair technology
Tác giả: John H Nixon
Xuất bản: Cambridge England: Abington Publ, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.980288
 
Be your own auto repair technician
Tác giả: Joseph Miller
Xuất bản: Chandni Chowk Delhi: Global Media, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2872
 
The complete photo guide to home repair
Tác giả:
Xuất bản: Minneapolis Minn: Creative Pub International, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục