Lexical semantics, syntax, and event structure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edit Doron, Malka Rappaport Hovav, Ivy Sichel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199544328

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010

Mô tả vật lý: xvi, 401 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 42161

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH