Time, policy, management : governing with the past

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Pollitt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199237727

ISBN-13: 978-0199237722

Ký hiệu phân loại: 351 Public administration

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008.

Mô tả vật lý: xvi, 213 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 42206

Includes bibliographical references (p. 186-199) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH