Handbook of parallel computing : models, algorithms and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sanguthevar Rajasekaran, J. H Reif

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1584886234

ISBN-13: 978-1584886235

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2008

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 42397

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH