Quick breads [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Beatrice A Ojakangas

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 641.815 Bread and bread-like foods

Thông tin xuất bản: Minneapolis : University of Minnesota Press, 2003.

Mô tả vật lý: 122 p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 42451


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH