The Routledge companion to twentieth-century philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dermot Moran

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415299365

ISBN-13: 978-0415299367

Ký hiệu phân loại: 190.904 Modern western and other non-eastern philosophy

Thông tin xuất bản: London : Routledge, 2008.

Mô tả vật lý: xvi, 1024 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 42708

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH