Social and political philosophy : a contemporary introduction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Philip Christman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415217970

ISBN: 0415217989 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2002.

Mô tả vật lý: xiii, 248 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 42812

Includes bibliographical references (p. 230-244) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH