Psychology and 'human nature'

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter D Ashworth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415212995

ISBN-10: 0415213002

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: London ; New York : Psychology Press, 2000

Mô tả vật lý: x, 198 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 42821

Includes bibliographical references (p. 185-193) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH