Against politics : on government, anarchy, and order

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony De Jasay

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415170672

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997

Mô tả vật lý: 245 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 42873

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH