The Arabs in history

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernard Lewis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0192803107

Ký hiệu phân loại: 909 World history

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1993

Mô tả vật lý: viii, 240 p. : , maps ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 43605

1. Arabs
Includes bibliographical references (p. [217]-224) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH